CAPSI - 813 300
C/ Roc dels Escolls, 7 - Edifici III - 2şA
AD500 Andorra la Vella
capsi@andorra.ad
 
Esport d'iniciació

És la fase d’inici d’activitat físicoesportiva en les franges d’edats més inicials. En aquesta etapa la pràctica de l’esport ha ser una activitat en què el nen aprèn i es diverteix. També, ha de ser una activitat que forma part del seu procés de desenvolupament personal cap a la maduresa.

La intervenció del psicòleg de l’esport en aquesta etapa centra el seu treball sobre tres punts fonamentals per al desenvolupament del nen: els tècnics, els pares i els esportistes.


Treballar amb els tècnics

En el treball d’esport de base i iniciació, la formació, l’aprenentatge, el desenvolupament de valors, els coneixements i l’actitud són molt importants. El treball de l’entrenador és fonamental en aquesta etapa, ja que no només té la responsabilitat d’ensenyar als nens i adolescents les habilitats pròpies de l’esport que practica, sinó també d’acompanyar-los en l’aprenentatge de valors dins el procés maduratiu.

El psicòleg de l’esport té la funció d’orientar i assessorar, a més a més de formar, els tècnics i responsables que intervenen en l’esport de base i iniciació. En la pràctica de l’esport de rendiment, la funció del psicòleg és la d’oferir assessorament als tècnics esportius en aspectes relacionats amb la planificació d’objectius, direcció de grups, estratègies de comunicació, distribució de funcions, etc.

Treballar amb els pares i mares

L’esport és un vehicle de vincle amb la vida sana, l’educació i els valors. L’esport també és una ocasió perfecta per estretir llaços relacionals amb els fills, un espai amoròs que s’ha de cuidar. Per tal que això es produeixi, és important facilitar un clima adequat que afavoreixi el correcte desenvolupament de l’activitat física-esportiva d’aquests nens/adolescents, que generi experiències positives.

La funció del psicòleg en aquest àmbit, és la d’assessorar als pares per assolir un clima positiu tant en els entrenaments, com en les competicions.